Level 2
Level 1

group 1


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
drev, har drevet
drive
grep, har grepet
gripe
hev, har hevet
hive
rev, har revet
rive
skrek, har skreket
skrike
snek, har sneket
snike
steg, har steget
stige
svek, har sveket
svike
gled, har glidd
gli
gned, har gnidd
gni
red, har ridd
ri
sved, har svidd
svi
vred, har vridd
vri
bet, har bit
bite
gren, har grint
grine
slet, har slit
slite