Level 1 Level 3
Level 2

group 2


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
krøp, har krøpet
krype
gøv, har gøvet
gyve
føk, har føket
fyke
røk, har røket
ryke
smøk, har smøket
smyge
strøk, har strøket
stryke
brøt, har brutt
bryte
skøt, har skutt
skyte
fløt, har flytt
flyle
nøs, har nystt
nyse
gøt, har gytt
gyte
løy, har løyet
lyve
fløy, har fløyet
fly
fløy, har fludd
fly (to run)