Level 2 Level 4
Level 3

group 3


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
drakk, har drukket
drikke
slapp, har sluppet
slippe
sprang, har sprunget
springe
stakk, har stukket
stikke
tvang, har tvunget
tvinge
hjalp, har hjulpet
hjelpe
brakk, har brukket
brekke
traff, har truffet
treffe
rakk, har rukket
rekke
sprakk, har sprukket
sprekke
trakk, har trukket
trekke
sang, har sunget
synge
sank, har sunket
synke
satt, har sittet
sitte
brast, har bristet
briste
gadd, har giddet
gidde
glapp, har glippet
glippe
klang, har klinget
klinge
knakk, har knekket
knekke
datt, har dettet
dette
skjalve, har skjelvet
skjelve