1
Ready to learn
Das Verb być
2
Ready to learn
Das Verb mieć
3
Ready to learn
Das Verb iść/ pójść/ chodzić
4
Ready to learn
Das Verb jechać/ pojechać/ jeźdźić
5
Ready to learn
Dopełniacz Kogo? Czego?
6
Ready to learn
Biernik Kogo? Co?
7
Ready to learn
Mianownik Liczba Mnoga Kto? Co?
8
Ready to learn
Czas Przeszły bei Verben mit Endung (-ać/ -yć/ -ić
9
Ready to learn
Pora Roku/ Pogoda
10
Ready to learn
Czas Przyszły
11
Ready to learn
Die Verben móc/ chcieć/ musieć
12
Ready to learn
Masz ochotę pójść na spektakl?
13
Ready to learn
O której godzinie?
14
Ready to learn
Rutyna
15
Ready to learn
Zaimek
16
Ready to learn
Co robisz?
17
Ready to learn
Pytać o coś
18
Ready to learn
W mieście
19
Ready to learn
Skąd jesteś?
20
Ready to learn
Czyj? Czyja? Czyje?
21
Ready to learn
Przymiotniki
22
Ready to learn
Byliśmy na wakacjach?
23
Ready to learn
Mieszkanie
24
Ready to learn
Przysłóweki
25
Ready to learn
środowisko pracy
26
Ready to learn
Przyimki
27
Ready to learn
Zwroty idiomatyczne
28
Ready to learn
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepej
29
Ready to learn
Podróże kształcą
30
Ready to learn
Imperfektive - Perfektive Aspektpartner
31
Ready to learn
Stoponiowanie Przymiotników
32
Ready to learn
Zaimeki
33
Ready to learn
Wichtige Verbkonjugationen
34
Ready to learn
[...]-chodzi
35
Ready to learn
Kiedy to było
36
Ready to learn
Przypadeki
37
Ready to learn
Ubrania
38
Ready to learn
Imperfektive - Perfektive Aspektpartner II
39
Ready to learn
Zwroty idiomatyczne II
40
Ready to learn
Głowa
41
Ready to learn
Części ciała I
42
Ready to learn
Części ciała II
43
Ready to learn
Miejscownik
44
Ready to learn
Przedstawmy się
45
Ready to learn
Zdrowie jest najważniejsze
46
Ready to learn
Migracje
47
Ready to learn
Stopniowanie Przysłówków
48
Ready to learn
Dopełniacz jest wszędzie
49
Ready to learn
Historia mojej rodziny
50
Ready to learn
Do kina czy na film?
51
Ready to learn
Jakie Kino? Jaki Film
52
Ready to learn
Mianownik l.mn. rodzaj męskoosobowy
53
Ready to learn
żeby/ że
54
Ready to learn
ktoś, coś
55
Ready to learn
Powtórka I
56
Ready to learn
Sport
57
Ready to learn
Mistrzowie świata (Kto to jest?)
58
Ready to learn
Sympatyczni czy okropni?
59
Ready to learn
Narzędnik (z) kim? (z) czym?
60
Ready to learn
Atrakcyjny zawód
61
Ready to learn
Historia mojej rodziny II
62
Ready to learn
Frederyk Chopin
63
Ready to learn
Do kina
64
Ready to learn
Plany na przyszłość
65
Ready to learn
Sportu
66
Ready to learn
Miasto