Level 2
Level 1

Das Verb być


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jestem/ jesteś/ jest/ jesteśmy/ jesteście/ są
być czas teraźniejszy
byłem/ byłeś/ był
być czas przeszły r. męski
byłam/ byłaś/ była
być czas przeszły r. żeński
było
być czas przeszły r. nijaki
byliśmy/ byliście/ byli
być czas przeszły r. męskoosobowy
byłyśmy/ byłyście/ były
być czas przeszły niemęskoosobowy
Byliśmy na koncercie.
Wie waren beim Konzert.
Byłem na siłowni.
Ich war im Fitnessstudio.
Karol i Karolina byli w szkole.
Karol und Karolina waren in der Schule.
W piątek nie było go w szkole.
Am Freitag war er nicht in der Schule.
jestem w pracy/ w mieście
ich bin auf Arbeit/ in der Stadt
Jestem z Niemcy.
Ich bin aus Deutschland.