Level 11 Level 13
Level 12

Masz ochotę pójść na spektakl?


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Chcesz pójść na film/ kawę/ piwo
Willst du gehen einen Film (sehen)/ Kaffee (trinken)/ Bier (trinken)
Może pójdziemy do teatru/ kina/ kawiarni/ klubu
Vielleicht gehen wir ins Theater/ Kino/ Cafe/ Klub
Nie lubię chodzić do teatru, ale może pójdziemy do kina?
Ich mag es nicht ins Theater zu gehen, aber vielleicht koennten wir ins Kino gehen?
To nie twoja/ wasza sprawa
Das ist nicht deine/ eure Angelegenheit.
Ona nie ma jeszcze zaproszeń.
Sie hat noch keine Einladung.
Mam zaproszenie na koncert.
Ich habe eine Einladung zum Konzert.
Może pójdziemy gdzieś do klubu na piwo?
Vielleicht gehen wir irgendwo in einen Klub und trinken Bier?
Chętnie, dziękuję za zaproszenie.
Gerne, danke fur die Einladung.
Przepraszam, ale dziś nie mogę.
Entschuldigung, aber heute kann ich nicht.
Czy masz ochotę pójść ze mną na zakupę.
Hast du Lust mit mir einkaufen zu gehen?
Gdzie się spotkamy?
Wo treffen wir uns?
A kto jeszcze idzie?
Und wer kommt (geht) noch mit?
Możesz pić coś innego...
Du koenntest etwas anderes trinken...
Wiecie, gdzie to jest?
Wisst ihr, wo das ist?
Ja nie mam planów.
Ich habe keine Plaene.