Level 13 Level 15
Level 14

Rutyna


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wstawać (wstaję/ wstajesz)
aufstehen/ sich erheben (imperf.)
budzić się - budzę się/ budzisz się/ budził się -
wecken/ aufwachen/ erwachen
brać prysznic - biorę/ bierzesz/ brał -
duschen (eine Dusche nehmen)
myć zęby - myję/ myjesz/ mył -
Zaehne putzen
jeść/ zjeść - jem/ jesz/ jadł -
essen
wracać do domu - wracam / wracasz/ wracał -
nach Hause zurueckkommen
wracam do biura
ich gehe ins Buero zurżck
dzwonić/ zadzwonić do kogo? czego? - dzwonię/ dzwonisz/ dzwonił -
jemanden anrufen/ laeuten
telefon dzwoni
das Telefon laeutet
dzwonię do kliętów
ich rufeKunden anrufen
rozmawiać/ porozmawiać - rozmawiam/ rozmawiają/ rozmawiał -
sprechen
pić/ wypić - piję/ pijesz/ pił -
trinken
piję kawę z mlekiem, ale bez cukru
ich trinke Kaffee mit Milch, aber ohne Zucker
pisać/ napisać - piszę/ piszesz/ pisał -
schreiben
wczoraj napisałem do ciebie list
gestern habe ich dir einen Brief geschrieben
spać/ pospać - śpię/ śpisz/ spał -
schlafen
nie mogę spać
ich kann nicht schlafen
słuchać/ posłuchać - słucham/ słuchają/ słuchał -
(zu)hoeren/ auf jemanden hoeren
słuchamy koncertu fortepianowego
wir hoeren ein Klavierkoncert
słucham?
wie bitte? hallo?
uczyć się/ nauczyć się - uczę się/ uczysz się/ uczył się -
lernen
uczę się gramatyki
ich lerne Grammatik
wstawać wcześnie rano
frueh aufstehen am Morgen
spotykać się z koleżankami
sich mit Kollegen/ Freunden treffen
bawić się dzieckiem
mit Kindern spielen
wierzyć/ uwierzyć w coś
an etw glauben
ulubiony
Lieblings-
słuchać ulubionej muzyki
seine Lieblingsmusik hören