Level 25 Level 27
Level 26

Przyimki


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
oprócz + dopełniacz
außer
obok + dopełniacz (koło)
neben/ daneben/ in der Nähe
na wprost + dopełniacz
geradeaus/ gegenüber
wzdłuż + dopełniacz
entlang/ längst
blisko + dopełniacz
nahe
na + miejscownik
auf
w + miejscownik
in
przy + miejscownik
bei
po + miejscownik
auf/ durch
przed + narzędnik
vor
za + narzędnik
hinter
pod + narzędnik
unter
między + narzędnik
zwischen
nad + narzędnik
über
bez + dopełniacz
ohne
dla + dopełniacz
für
od + dopełniacz
von
z + dopełniacz
aus
z + narzędnik
mit
przez + biernik
durch
u + dopełniacz
bei, an