Level 30 Level 32
Level 31

Stoponiowanie Przymiotników


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gruby/ grubszy/ najgrubszy
dick/ dicker/ am dicksten
modny/ modniejszy/ najmodniejszy
modisch/ modischer/ am modischten
miły/ milszy/ najmilszy
nezz/ netter/ am nettesten
długi/ dłuższy/ najdłuższy
lang/ länger/ am längsten
tani/ tańszy/ najtańszy
billig/ billiger/ am billigsten
wąski/ węższy/ najwęższy
schmal/ schmaler/ am schmalsten
krótki/ krótszy/ najkrótszy
kurz/ kürzer/ am kürzesten
szeroki/ szerszy/ najszerszy
breit/ breiter/ am breitesten
daleki/ dalszy/ najdalszy
weit weg/ weiter weg/ am weitesten weg
duży/ większy/ największy
groß/ größer/ am größten
dobry/ lepszy/ najlepszy
gut/ besser/ am besten
zły/ gorszy/ najgorszy
schlecht/ schlechter/ am schlechtesten
wysoki/ wyższy/ najwyższy
hoch/ höher/ am höchsten
znany/ mniej znany/ najmniej znany
bekannt/ weniger bekannt/ am wenigsten bekannt
mały/ mniejszy/ najmniejszy
wenig/ weniger/ am wenigsten
drogi/ droższy/ najdroższy
teuer/ teurer/ am teuersten
przyjemny/ przyjemniejszy/ najprzyjemniejszy
angenehm/ angenehmer/ am angenehmsten
niski/ niższy/ najniższy
klein/ kleiner/ am kleinsten
lekki/ lżejszy/ najlżejszy
leicht/ leichter/ am leichtesten
brzydki/ brzydszy/ najbrzydszy
hässlich/ hässlicher/ am hässlichsten
mianownik
niż + ? bei Steigerung
Ten sweter jest grubszy niż mój.
Der Sweter ist breiter als meiner. (niż )
dopełniacz
od + ? bei Steigerung
Ten sweter jest grubszy od mojego.
Der Sweter ist breiter als meiner. (od)
dopełniacz
z/ ze + ? bei Superlativ
Ten sweter jest najgrubszy ze wszystkich.
Der Sweter ist der breiteste von allen.
wesoły/ weselszy/ najweselszy
froehlich/ froehlicher/ am froehlichsten
ciężki/ cięższy/ najcieższy
schwer/ schwerer/ am schwersten
mądry/ mądrzejszy/ najmądrzejszy
klug/ klżger/ am klżgsten
dorosły/ doroślejszy/ najdoroślejszy
reifer/ reifer/ am reifsten
częsty/ częstszy/ najczęstszy
haufig/ haufiger/ am haufigsten