Level 31 Level 33
Level 32

Zaimeki


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mną/ tobą/ nim/ nią/ nim/ nami/ wami/ nimi/ nimi
zaimek -> narzędnik
mnie/ cię (ciebie)/ go (niego/ jego)/ ją (nią)/ je (nie)/ nas/ was/ ich (nich)/ je (nie)
zaimek -> biernik
mnie/ cię (ciebie)/ go (niego/ jego)/ jej (niej)/ go (niego/ jego)/ nas/ was/ ich (nich)/ ich (nich)
zaimek -> dopełniacz
mi (mnie)/ ci (tobie)/ mu (niemu/ jemu)/ jej (niej)/ mu (niemu/ jemu)/ nam/ wam/ im (nim)/ im (nim)
zaimek -> celownik
mnie/ tobie/ nim/ niej/ nim/ nas/ was/ nich/ nich
zaimek -> miejscownik