Level 32 Level 34
Level 33

Wichtige Verbkonjugationen


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
biorę/ bierzesz/ bierze/ bierzemy/ bierzecie/ biorą
brać - czas teraźniejszy
wezmę/ wezmiesz/ weźmie/ weźmiemy/ weźmiecie/ wezmą
wziąć - czas przyszły prosty
myję/ myjesz/ myje/ myjemy/ myjecie/ myją
myć - czas teraźniejszy
ubiorę/ ubierzesz/ ubierze/ ubierzemy/ ubierzecie/ ubiorą
ubrać - czas przyszły prosty
przygotowuję/ przygotowujesz/ przygotowuje/ przygotowujemy/ przygotowujecie/ przygotowują
przygotowywać - czas teraźniejszy
przygotuję/ przygotujesz/ przygotuje/ przygotujemy/ przygotujecie/ przygotują
przygotować - czas przyszły prosty