Level 35 Level 37
Level 36

Przypadeki


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Biernik
Kogo?Co? = ?
na, nad, o, po, pod, przed, przez, w, za
przyimki -> Biernik = ?
-ego/ -y (-i)/ -ą/ -e(=mianownik)
końcówki przymiotniku biernik
-a/ -0/ -ę/ -=mianownik
końcówki rzeczowniki biernik
jakiego/ jaki/ jaką/ jakie
Biernik -> Jak? =
Mam inteligentnego brata.
Ich habe einen intelligenten Bruder.
Mam dobrego tatę.
Ich habe einen guten Vater.
Mam długą listę.
Ich habe eine lange (Einkaufs-)Liste.
Czytam książkę biograficzną.
Ich lese eine Biografie.
Mam sportowe auto.
Ich habe einen Sportwagen.
-e
końcówki przymiotniku biernik l.mng.
-y (-i/ -e)/ -a
końcówki rzeczowniki biernik l.mng.
Narzędnik
Kim?czym? = ?
między, nad, pod, przed, z, za
przyimki -> Narzędnik = ?
-ym (-im)/ -ą/ -ym (-im)
końcówki przymiotniku narzędnik
-em/ -ą/ -em
końcówki rzeczowniki narzędnik
Jakim/ jaką/ jakim
narzędnik -> Jak? =
On jest dobrym studentem.
Er ist ein guter Student.
On jest wysokim mężczyzną.
Er ist ein grosser Mann.
Ona jest dobrą studentką.
Sie ist eine gute Studentin.
Ono jest dobrym dzieckiem.
Es ist ein gutes Kind.
-ymi (-imi)
końcówki przymiotniku narzędnik l.mng.
-ami
końcówki rzeczowniki narzędnik l.mng.
dopełniacz
Kogo?Czego? = ?
-ego/ -ego/ -ej/ -ego
końcówki przymiotniku dopełniacz
-a/ -a (-u)/ -y (-i)/ -a
końcówki rzeczowniki dopełniacz
jakiego/ jakiej/ jakiego
dopełniacz -> = Jak?
Nie mam starszego brata.
Ich habe keinen aelteren Bruder.
Nie mam młodego taty.
Ich habe keinen jungen Vater.
Nie lubię zimnej zupy.
Ich mag keine kalte Suppe.
Nie lubię tłustej szynki.
Ich mag keinen fettigen Schinken.
Nie lubię ciepłego piwa.
Ich mag kein warmes Bier.
-ych (-ich)
końcówki przymiotniku dopełniacz l.mg
-ów (-y/ -i)/ -0/ -0
końcówki rzeczowniki dopełniacz l.mg
Boję się dużych psów.
Ich habe Angst vor grossen Hunden.
Nie mam drobnych pieniędzy.
Ich habe kein Kleingeld.
Nie znam polskich nauczycieli.
Ich kenne keine polnischen Lehrer.
Znam dużo miłych studentek.
Ich kenne viele nette Studenten.
Proszę pięć zimnych piw.
Bitte fuenf kalte Bier.