Level 43 Level 45
Level 44

Przedstawmy się


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bezdzietny
kinderlos
bliźniak
Zwillingsbruder
cierpliwy
geduldig
jedynak
Einzelkind
którędy
welchen Weg
miejsce stałego pobytu
Wohnort
miejsce urodzenia
Geburtsort
narodowość
Nationalitaet
nazwisko panieńskie
Maedchenname
nerwowy
nervoes
nie cierpieć (kogoś/ czegoś)
nicht leiden koennen/ hassen
nienawidzić
hassen, verabscheuen (imperf)
znienawidzić
hassen, verabscheuen (perf)
obywatelstwo
Staatsbuergerschaft
opiekować się + narzędnik
sich um etw kuemmern (imperf) (o)
zaopiekować się + narzędnik
sich um etw kuemmern (perf) (o)
pewny siebie
selbstsicher
płeć
Geschlecht
poza domem
unterwegs
prowadzić + biernik
bringen, begleiten (imperf)
zaprowadzić + biernik
bringen, begleiten (perf.)
przedstawiać kogoś komuś
jdn jdm vorstellen (imperf)
przedstawić kogoś komuś
jdn jdm vorstellen (perf)
radzić sobie (z czymś)
mit etw zurechtkommen (imperf)
poradzić sobie (z czymś)
mit etw zurechtkommen (perf)
rodzeństwo
Geschwister
stan cywilny
Familienstand
towarzyski
gesellig, aufgeschlossen
uwielbiać
verehren
wada
Schwaeche, Fehler
zajmować się + narzędnik
sich um etwas kuemmern (imperf.) (z)
zająć się + narzędnik
sich um etwas kuemmern (perf.) (z)
zaleta
Vorteil, Vorzug
zamężna
verheiratet
zarażać się
infizieren (imperf)
zarazić się
infizieren (perf)
zdyscyplinowany
diszipliniert
pozwolić sobie na
sich etw gönnen
zewnętrzny
äußerer, Außen
chwileczkę!
einen Moment!
kierować + narzędnik
fuehren leiten (imperf.)
skierować + narzędnik
fuehren, leiten (perf.)