Level 4 Level 6
Level 5

Dopełniacz Kogo? Czego?


57 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Nie mam starszego brata.
Ich habe keinen aelteren Bruder.
Nie mam młodego taty.
Ich habe keinen jungen Vater.
Nie lubię ciemnego chleba.
Ich mag kein dunkles Brot.
Nie lubię słodkiego dżemu.
Ich mag keine suesse Marmelade.
Nie lubię zimnej zupy.
Ich mag keine kalte Suppe.
Nie lubię tłustej szynki.
Ich mag keinen fettigen Schinken.
puszka/ puszki/ puszek
1/ 3/ 5 Dosen
paczka/ paczki/ paczek
1/ 3/ 5 Packungen
karton/ kartony/ kartonów
1/ 3/ 5 Packungen (im Sinne von Saftpackungen)
butelka/ butelki/ butelek
1/ 3/ 5 Flaschen
Nie lubię ciepłego piwa.
Ich mag kein warmes Bier.
Boję się dużych psów.
Ich habe Angst vor grossen Hunden.
Nie mam drobnych pieniędzy.
Ich habe kein Kleingeld.
Proszę pięć zimnych piw.
Bitte fuenf kalte Bier.
bać się kogoś/ czegoś - boję się/ boisz się/ bał się -
sich fuerchten vor jmd/etw.
szukać/ poszukać kogoś/ czegoś - szukam/ szukają/ szukał -
jdn/etw suchen
szukać dokumentów/ miejsca
Dokumente/ einen Platz suchen
szukać informacji w Internecie
im Internet recherchieren
szukam klucza
ich suche den Schluessel
brakować czegoś
fehlen/ mangeln
brakuje mi czasu
mir fehlt die Zeit
dużo czasu
viel Zeit
mało pieniędzy
wenig Geld
uczyć się czegoś
etwas lernen
życzyć czegoś
etwas wuenschen (1)
życzę ci zdrowia/ szczęśliwej podróży
ich wünsche dir Gesundheit/ eine gute Reise
chcieć kogoś/ czegoś
jdn/ etw wollen
Może iść do kiosku, potrzebujesz czegoś?
Ich muss zum Kiosk, brauchst du etwas?
potrzebować czegoś
etw benötigen/ brauchen
pragnąć czegoś
etw wuenschen (2)
pragnę wina warszawa
ich wuensche mir Warschauer Wein
dużo ludzi
viele Menschen
pięć osób
fuenf Leute
pół chleba
ein halbes Brot
nie znam tej pani
ich kenne diesen Mann nicht
paczka herbaty/ papierosów
Packung Tee/ Zigaretten
słoik dżemu/ musztardy
Marmeladen-/ Senfglas
puszka piwa/ coli
Bier-/ Coladose
kawałek ciasta/ pizzy
Kuchen-/ Pizzastueck
butelka wody/ wina
Wasser/ Weinflasche
karton soku
Saftpackung
pudełka czekoladek
Pralinenpackung
kilka słoików musztardy
einige Senfglaeser
trochę warzyw
ein wenig Gemuese
kilkanaście piw i soków
ein gutes Dutzend Bier und Saft
kilka studentek
ein paar Studenten
3 paczki słonych paluszków
3 Packungen Salzstangen
5 paczek chipsów
5 Packungen Chips
kilka puszek piwa
einige Dosen Bier
2 puszki orzeszków
2 Dosen Erdnuesse
2 kartony soku jabłkowego
2 Packen Apfelsaft
5 kartonów soku pomarańczowego
5 Packen Orangensaft
On szukał go wszędzie.
Er hat es ueberall gesucht.
Nie widzę ani ciebie ani jego.
Er sehe weder dich noch ihn.
Szukam jej wszędzie!
Ich habe sie (z.) ueberall gesucht!
Nie widziałeś tam ich?
Hast du (m.) sie (z. l. mn.) dort nicht gesehen?
Musisz do nich zadzwonić.
Du musst sie (z. l. mn.) anrufen.