Level 49 Level 51
Level 50

Do kina czy na film?


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
od kogo + dopełniacz?
von wem?
u kogo + dopełniacz?
bei wem?
do kogo + dopełniacz?
zu wem?
na czym + miejscownik?
auf was? (zum? zur?) (sein)
jestem w kawiarni na kawie
ich bin im Cafe auf einen Kaffee
jestem w parku na spaczerze
ich bin im Park zum Spazierengehen
jestem na uczelni na wykładzie
ich bin in der Uni zur Vorlesung
jestem u kolegi na urodzinach
ich bin bei einem Freund zum Geburtstag
jestem u lekarza na wizycie
beim ich bin Arzt zur Untersuchung
jestem w kościele na mszy
ich bin in der Kirche zur Messe
jestem w restauracji na piwie
ich bin im Restaurant auf ein Bier
jestem w firmie na konferencji
ich bin im Betrieb zu einer Konferenz
jestem u babci na herbacie
ich bin bei Oma zum Tee
dokąd + dopełniacz?
wohin?
Na co + Biernik?
auf was? (zum? zur?) (gehen)
idę do karwiarni na kawę
ich gehe ins Cafe auf ein Kaffe
idę do parku na spacer
ich gehe in den Park zum Spazieren
idę na uczelnie na wykład
ich gehe in die Uni zur Vorlesung
idę do kolegi na urodziny
ich gehe zu einem Freund zum Geburtstag
Idę do lekarza na wizytę
ich gehe zum Arzt zur Untersuchung
idę do kościoła na mszę
ich gehe zur Kirche zur Messe
idę do restauracji na piwo
ich gehe ins Restaurant auf ein Bier
idę do firmy na konferencji
ich zum Betrieb zu einer Konferenz
idę do babci na herbatę
ich gehe zu Oma zum Tee