Level 53 Level 55
Level 54

ktoś, coś


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kto, kogo, komu, kogo, z kim, o kim
ktoś -> nieżywotnego rodzaju męskiego
co, czego, czemu, czego, z czym, o czym
coś -> nieżywotnego rodzaju męskiego
który, którego, któremu, którego, z którym, o którym
ktoś (człowiek) -> nieżywotnego rodzaju męskiego (welcher)
która, której, której, na którą, którą, w której
ktoś (osoba) -> nieżywotnego rodzaju męskiego (welche)
które, na którego, któremu, o które, z którym, o którym
ktoś (dziecko) -> nieżywotnego rodzaju męskiego (welches)