Level 7 Level 9
Level 8

Czas Przeszły bei Verben mit Endung (-ać/ -yć/ -ić


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
-łem/ -łeś/ -ł/ -łam/ -łaś/ -ła/ -ło
czas przeszły l. poj
-liśmy/ -liście/ -li/ -łyśmy/ -łyście/ -ły
czas przeszły l. mn.
li
Oni mieszka_ w Krakowie 5 lat.
liśmy
W weekend spotyka_ z nimi.
ła
O dziesiątej pani joanna pi_ kawę.
ły
W sobotę one ćwiczy_ jogę.
łyśmy
My sprząta_ dzisiaj mieszkanie.
tydzień/ miesiąc/ rok temu
vor 1 Woche/ Monat/ Jahr
2, 3, 4 dni/ tygodnie/ miesiąc/ lata temu
vor 2, 3, 4 Tagen/ Wochen/ Monaten/ Jahren
5, 6, 7, ... dni/ tygodni/ miesięcy/ lat temu
vor 5, 6, 7, ... Tagen/ Wochen/ Monaten/ Jahren
w zeszłym tygodniu/ miesiącu/ roku
im letzten (vorherigen) Woche/ Monat/ Jahr