Level 8 Level 10
Level 9

Pora Roku/ Pogoda


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wiosna/ wiosną
Fruehling
lato/ latem
Sommer
jesień/ jesienią
Herbst
zima/ zimą
Winter
zimno
zimny/ -a/ -e (Przysłównek)
niedaleko
niedaleki/ -a/ -e (Przysłównek)
brzydko
brzydki/ -a/ -e (Przysłównek)
ładnie
ładny/ -a/ -e (Przysłównek)
dobrze
dobry/ -a/ -e (Przysłównek)
pada śnieg
Schnee
świeci słońce
es ist Sonnenschein
mróz
Frost
pada deszcz
es regnet
pochmurno
bewoelkt
mgła
Nebel
burza
Gewitter
wieje wiatr
es ist windig
ciepło
warm
pada grad
es hagelt
chłodno
kuehl
niskie ciśnienie
Tiefdruck
wiadomość o kimś/ czymś
Nachricht über jmd/ etw
Mam dobrą wiadomość!
Ich habe eine gute Nachricht!
stopień
Grad/ Rang/ Stufe
pięć stopni poniżej zera
fünf Grad unter Null
Musimy sprawdzić prognozę pogody.
Wir muessen den Wetterbericht pruefen.
zaczynać/ zacząć - zaczynam/ zaczynają/ zaczynał -
anfangen/ beginnen
kończyć się/ zkończyć się - kończę się/ kończysz się/ kończył się -
enden/ dauern bis/ zu Ende gehen
część
Teil/ Stueck
miesiąc
Monat
w tym miesiącu
in diesem Monat
za miesiąc
in einem Monat
za trzy miesiące
in drei Monate
za pięć miesięcy
in fuenf Monate
za tydzień
in einer Woche
za trzy tygodnie
in drei Wochen
za pięć tygodni
in fuenf Wochen
za trzy/ pięć dni
in drei/ fuenf Tagen
za rok
in einem Jahr
za trzy lata
in drei Jahren
za pięć lat
in fuenf Jahren
w przyszłym tygodniu/ roku/ miesiącu
nächste [lub kommende] Woche/ Jahr/ Monat
przysłowie
Sprichwort
to zależy od pogody
das haengt vom Wetter ab
Może być ładnie, ale też może być brzydko.
Es koennte schoen sein (Wetter), aber auch haesslich.
sprawdzać/ sprawdzić
ueberpruefen
od niedawna
seit kurzem
w Internecie/ w gazecie/ w radiu/ w telewizji
im Internet/ in der Zeitung/ im Radio/ im Fernsehen
od dawna
seit langem
1 stopień/ 3 stopnie/ 5 stopni
1 Grad/ 3 Grad/ 5 Grad