Level 2
Level 1

Szisza w kulturze arabskiej


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
شقي
chuligan
يدوخ - داخ
kręcić się w głowie
مدمن
uzależniony
إدمان
uzależnienie
(أدمن – يدمن (على
uzależnić się
مقطع
przekrój
رقابة
cenzura
روج - يروج
rozpowszechnić się
ضغط
ciśnienie
مفيد
korzystny
مضر
szkodliwy
سخن - يسخن
ogrzewać
حرق - يحرق
spalać
تبغ
tytoń
الترويح عن النفس
relaks
استنتاجات
wnioski
خرطوم
elastyczny wąż w szisy; trąba słonia
جوزة
orzech kokosowy