Level 8 Level 10
Level 9

Air Pollution


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Air pollution is due to various causes
ô nhiễm mt là do nhiều nguyên nhân khác nhau
burning fossil fuels
việc đốt các nhiên liệu hóa thạch
emission of hazardous pollutants
khí thải của những chất độc hại
respiratory diseases
Các căn bệnh thuộc về hô hấp
eye irritation
sự kích ứng mắt
premature newborn babies
những đứa trẻ sinh non
destroy the ozone layer
phá hủy tầng ozon
harmful rays of sun
Các tia có hại của mặt trời
Air pollution contributes to global warming
Ô nhiễm không khí gây nên sự ấm lên toàn cầu
ecosystem degradation
sự thoái hóa hệ sinh thái
poor air quality
chất lượng không khí kém
implementing energy efficiency programs
thi hành/ thực hiện những chương trình năng lượng hiệu quả
introducing vehicle emission standards
đưa ra những tiêu chuẩn khí thải cho xe cộ
extending environmentally- friendly means of transport
mở rộng các phương tiện vận chuyển thân thiện với mt
obligatory
bắt buộc
exhaust- filtering devices
những thiết bị lọc khí thải
using cleaner fuels
sử dụng những năng lượng sạch
Expanding car replacement programs: new cars with old cars
Mở rộng những chương trình thay thế xe ô tô: Xe mới với xe cũ
Expanding public transport facilities
Mở rộng các phương tiện giao thông công cộng
park-and-ride terminals
Trạm gửi xe cá nhân và đi xe công cộng
Providing carpool facilities
Cung cấp các dịch vụ đi chung xe
regular check-ups for cars should be obligatory
Việc kiểm tra chất lượng các xe ô tô thường xuyên nên được bắt buộc
use of more efficient engines and modern exhaust-filtering devices
Sử dụng động cơ và các thiết bị lọc khí thải hiệu quả hơn
using cleaner fuels
Sử dụng năng lượng sạch
unleaded petrol is less harmful
xăng không chì ít có hại
developing tree planting programs
phát triển các chương trình trồng cây