Level 1 Level 3

19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
baron
hoge edelman, bestuurder van baronie
burcht
kasteel
feodalisme/ feodaliteit
leenstelsel
graaf
hoge edelman, bestuurder van een graafschap
heraldiek
wetenschap die zich bezighoudt met wapens
hertog
hoge edelman, bestuurder van een hertogdom
hof
een vorst met zijn omgeving
leenheer
heer die een gebied laat besturen door een lagere edelman
leenman
edelman die een gebied bestuurt in opdracht van een vorst of hogere edelman
leenstelsel
bestuursyssteem met leenheer, leenmannen en achterleenmannen
middeleeuwen
derde historische periode (500-1500)
militair
iemand in het leger, of iets wat te maken heeft met het leger
overheid
bestuurders van een gebied en hun ambtenaren
politie
onderdeel van de overheid dat zorgt voor orde in een staat
ridder
soldaat te paard
ridderorde
vereniging van ridders
tijd van monniken en ridders
derde tijdvlak (500-1000)
vazal
leenman
wapen
(1) strijdwerktuig (2) familieteken