Level 12 Level 14
Level 13

241 - 260


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jag saknar dig
I miss you
jag tror att du har ringt fel
I believe you have the wrong number
jag väntar på
I'm waiting
jag vet inte, faktiskt
I don't know, actually
Jobbar du naken?
do you work naked?
kissnödig
in desperate need of taking a piss
klara, färdiga, gå
on your mark, get set, go!
klockan 6.59 / en i sju / sex
femtio
kvart I sju
6:45
lägg av
cut it out already!
lämna ett meddelande
leave a message
långt bortifrån
from a long way off
lilla fittan påa prärien
little (c
lugn och ro
peace and quiet
mer senare
more later
min konkurrent
my competitor
min stora kärlek
my true love
när och fjärran
near and far
nolltolerans
zero tolerance
nu kan vi få betala, tack
can we pay now, please