Level 1 Level 3
Level 2

21 - 40


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I have to go
Jag måste gå
I will be right back!
Jag kommer strax tillbaka
Good luck!
Lycka till!
Happy birthday!
Grattis på födelsedagen!
Happy new year!
Gott nytt år!
Merry Christmas!
God jul!
Förlåt?
I'm Sorry! (if you don't hear something)
Ursäkta mig!
Sorry (for a mistake)
Inga problem!
No Problem!
Förlåt, vad sa du?
Can You Say It Again?
Kan du tala saktare?
Can You Speak Slowly?
Skriv ner det, är ni snäll!
Write It Down Please!
Jag förstår inte!
I Don't Understand!
Jag vet inte!
I Don't Know!
Jag har ingen aning.
I Have No Idea.
Vad heter det på svenska?
What's That Called In Swedish?
Vad betyder ¡°saktare¡± på engelska?
What Does "gato" Mean In English?
Hur säger man ¡°Snälla¡± på svenska?
How Do You Say "Please" In Swedish?
Vad är det där?
What Is This?
Min svenska är dålig.
My Swedish is bad.