Level 3 Level 5
Level 4

61 - 80


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Du är väldigt vänlig!
You're very kind!
Var kommer du ifrån?
Where are you from?
Jag är från (USA/Sverige)
I'm from (the U.S/ Sweden)
Jag är amerikan
I'm (American)
Var bor du någonstans?
Where do you live?
Jag bor i (USA/Sverige)
I live in (the U.S/ Sweden)
Gillar du den/det?
Do you like it?
Sverige är ett underbart land
Sweden is a wonderful country
Vad jobbar du med?
What do you do for a living?
Jag jobbar som (översättare/företagare)
I work as a (translator/ businessman)
Jag gillar Svenska språket
I like Swedish
Jag har lärt mig Svenska I en månad
I've been learning Swedish for 1 month
Oj! Det var bra!
Oh! That's good!
Hur gammal är du?
How old are you?
Jag är (tjugo, trettio..) år gammal.
I'm (twenty, thirty...) years old.
Jag måste gå
I have to go
Jag kommer strax tillbaka
I will be right back!
Lycka till!
Good luck!
Grattis på födelsedagen!
Happy birthday!