Level 14 Level 16
Level 15

Pamoka 11


62 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
for
dėl, už
to travel
keliauti
travel
kelionė
problem
problema
half
pusė, pusiau, perpus
ship
laivas
question
klausimas
product
produktas, gaminys
moon
mėnulis
to carry
nešti, nešioti
language
kalba
colour
spalva
body
kūnas
to miss
praleisti, ilgėtis
without
be
to stop
stoti, sustoti, sustabdyti
to run
bėgti
group
grupė
story
istorija, pasaka
head
galva
mountain
kalnas
real
tikras, realus
watch
laikrodis
enough
pakankamai, gana
idea
mintis, idėja
hear
girdėti, išgirsti
book
knyga
to book
už(si)sakyti, pirkti (bilietą)
once
(vieną) kartą, vienąkart
to grow
augti, auginti
sea
jūra
night
naktis, vėlyvas vakaras
evening
vakaras
car
automobilis
foot
pėda, koja
until
kol, tol, iki
life
gyvenimas
to begin
pradėti, prasidėti
example
pavyzdys
next
kitas, kita
might
galėjo, gali būti
never
niekada
to keep
laikyti, toliau daryti
to own
valdyti, turėti
between
tarp
food
maistas
to add
pridėti, papildyti
world
pasaulis
try
mėginimas, bandymas
to try
mėginti, bandyti, išbandyti
different
skirtingas, kitoks
sentence
sakinys
answer
atsakymas
air
oras
picture
paveikslas, paveiksliukas
hand
ranka
must
privalėti, turėti
follow
sekti, būti sekėju
only
vienintelis, tik, tiktai
sound
garsas
part
dalis
people
žmonės