Level 15 Level 17
Level 16

Pamoka 12


62 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to state
pareikšti, teigti, tvirtinti
look
žvilgsnis, pažiūrėjimas
to feel
jausti, pajusti, pasijusti
step
žingsnis
to step
žengti, eiti, žingsniuoti
paint
dažai, dažymas
heart
širdis
responsible
atsakingas
serious
rimtas
science
mokslas, mokslo šaka
surprise
staigmena, siurprizas, nuostaba
to surprise
nustebinti, stebinti
average
vidutinis, vidurkis
temperature
temperatūra
police
policija
relative
giminaitis
quality
kokybė
opinion
nuomonė, požiūris
pool
baseinas
blood
kraujas
rock
uola, uoliena
essential
esminis, svarbus, būtinas
popular
populiarus
conscious
sąmonė, sąmoningas
worth
vertas, nusipelnęs
distance
atstumas, distancija, nuotolis
berry
uoga
hill
kalva, kalnas
sample
pavyzdys, mėginys
finger
pirštas
to laugh
juoktis
employee
darbuotojas, įdarbintasis
garden
sodas, daržas
warm
šiltas
trip
kelionė, išvyka
to clothe
aprengti, apsirengti
sharp
aštrus, smailus
weight
svoris
broad
platus, erdvus
wind
vėjas
to approve
patvirtinti, pritarti
to destroy
naikinti, griauti
none
niekas, nė vienas
euro
euras
mouth
burna
citizen
pilietis, miesto gyventojas
speed
greitis, sparta
bridge
tiltas
marriage
santuoka, vedybos
practical
praktiškas
enemy
priešas, priešininkas
middle
vidurys
difficulty
sunkumas, kliūtis
lady
ponia, dama
balance
balansas, pusiausvyra
weapon
ginklas
justice
teisingumas, teisybė
reasonable
protingas, pagrįstas
pure
grynas, tyras
ideal
idealus, idealas
beyond
anapus, už
direction
kryptis