Level 5 Level 7
Level 6

New level


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hazard
Pavojus
Subtract
Atimti
Trap
Spąstai, pinklės
Precaution
Atsargumas
Spread
Paplisti, skleisti
Burden
Našta, priedainis
Swap
Mainai
Propensity
Polinkis
Usury
Lupikavimas, lupiškas procentas
Volatility
Nepastovumas, kintamumas, garumas
Welfare
Socialinis aprūpinimas, gerovė
Purchase
Pirkimas
Replacement
Pakeitimas
Yield
Derlius
Gap
Atotrūkis, tarpas, spraga
Residual
Likutis