Level 6 Level 8
Level 7

New level


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Input
Indėlis, sąnaudos
Perceive
Suvokti, suprasti
Evaluate
Įvertinti
Claim
Tvirtinti, teigti
Overreact
Per silpnai sureaguoti
Upset
Nuliūdęs, prislėgtas, sutrikęs
Collateral
Įkeistas turtas, lygiagretus
Advantage
Pranašumas
Charity
Labdara, dosnumas
Surplus
Perteklius
Destruction
Sunaikinimas, griovimas
Curve
Kreivė
Label
Etiketė, kortelė, pažyma
Collusion
Sąmokslas
Ratio
Santykis, koeficientas
Diminution
Sumažėjimas
Fair
Mugė
Condition
Sąlyga, būklė
Damage
Žala