Level 1 Level 3
Level 2

New level


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Greška u logici rešenja
Semantička greška
Formalizovana reprezentacija činjenica i ideja je
Podatak
Program obrade i podatke koji se obrađuju sadrži
operativna memorija računara kada se izvršava neki zadatak
Jedan alfabetski znak
je ono što - Bajt može da memoriše
Skup vrednosti koje može da uzme neki atribut je
Domen
Imenovani skup podataka je
datoteka
Magistrala obezbeđuje komunikaciju između
mikroprocesora sa operativnom i spoljnom memorijom, kao i sa ulazno izlaznim uređajima
Standardi koji definišu pravila kako se formatiraju i prepoznaju podaci tokom komunikacije.
Mrežni protokoli su
Uređaj koji izvršava instrukcije programa i izvodi različite operacije nad podacima
Procesor je
nauka o informacionim sistemima zasnovanim na računarima
Informatika je
Metode, tehnike i sredstva za čuvanje, obradu i prenos informacija
Informaciona tehnologija obuhvata
Bit je
logička organizaciona jedinica podataka koja može da uzme dve vrednosti (0, 1)
Disk uređaj ima
veći broj ploča na kojima se memorišu podaci i programi
cilindara
Unos podataka na disk se ostvaruje preko
Procesorska reč
je binarna reč koja se jednovremeno prenosi i obrađuje unutar mikroprocesora.
Cilindar na disketi
čine staze istog prečnika sa obe strane diskete.
Odzivni znak DOS-a
sadrži identifikator uređaja i koreni katalog.
Tekstualne i tastaturne
Komande DOSa mogu biti