247 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
inc.
tập đoàn
corporate
doanh nghiệp
senior
cấp cao
major
lớn
press
báo chí
media
truyền thông
science
khoa học
regards
kính chúc
college
cao đẳng
involve
bao gồm
official
chính thức
professor
giáo sư
avenue
đại lộ
entire
toàn bộ
line
tuyến
work
tác phẩm
officer
giám đốc / cán bộ
certain
nhất định
global
toàn cầu
institute
viện
venue
địa điểm
private
riêng tư / cá nhân
last
kéo dài
organic
hữu cơ
state
tiểu bang
suite
dãy phòng
graphic
đồ họa / hình ảnh
journal
tạp chí
associate
người cộng tác
general
thường / chung
role
vai trò / vai diễn
press release
thông cáo báo chí
term
hạn / thời hạn
advanced
cao cấp / tiên tiến
basic
cơ bản
particular
đặc biệt
overall
nói chung / toàn bộ
coordinator
người điều phối
nature
thiên nhiên
single
chỉ một cái / từng cái một
claim
đòi (bồi thường,...)
positive
tích cực
get
khiến cho / làm cho
surprise
gây ngạc nhiên
right
ngay
legal
pháp lý
on-site
tại chỗ
hesitate
ngại
former
trước đây
edition
phiên bản
heat
sửi nóng / sức nóng
steel
thép
treatment
việc chăm sóc / điều trị
foundation
tổ chức
relevant
thích hợp / liên quan
faculty
ban giảng viên
form
dạng / loại
interior
nội thất
county
quận
citizen
công dân
gain
có được
glass
kính / thủy tinh
live
trực tiếp
cover
nói đến / bao gồm
existing
hiện tại
vendor
người bán
renowned
nổi tiếng
discover
phát hiện / khám phá
reach
liên lạc
whole
toàn bộ
salt
muối
academic
học thuật
thanks to
nhờ vào
wireless
không dây
basis
cơ sở
appeal
hấp dẫn
uk
Anh Quốc
tip
mẹo
database
cơ sở dữ liệu
lounge
phòng thư giãn
accessory
phụ kiện
complex
tổ hợp
trade
thương mại
director
đạo diễn
labor
nhân công / lao động
questionnaire
bảng câu hỏi
terminal
nhà ga
neighborhood
khu vực
permanent
lâu dài / cố định
respect
tôn trọng
aid
hỗ trợ
scale
quy mô
lot
bãi / lô đất
class
hạng / loại
wonderful
tuyệt vời
valley
thung lũng
social
xã hội
athlete
vận động viên
africa
châu Phi
general
tổng
production
kịch / phim / chương trình
progress
sự tiến triển
chain
chuỗi
landscaping
cảnh quan / thiết kế cảnh quan
combine
kết hợp
extension
số máy lẻ
off
khỏi / ra khỏi
strict
nghiêm ngặt
plan
gói (dịch vụ...)
solar
mặt trời
inn
khách sạn nhỏ
costume
trang phục
attempt
cố gắng / thử
finalize
hoàn thành
meter
đồng hồ đo
volume
khối lượng / số lượng
worth
giá trị / đáng
supposed
được dự định
fit
phù hợp với
enterprise
doanh nghiệp
novel
tiểu thuyết
premium
cao cấp
memorandum
thông báo
domestic
trong nước
clerk
nhân viên
institution
tổ chức
wing
cánh
thus
vì vậy
personally
đích thân / bản thân
manner
cách
residential
nhà ở
unit
căn hộ
square
vuông
statement
bảng sao kê
concern
liên quan đến
hand
nộp / đưa
state-of-the-art
hiện đại
stay
tiếp tục / luôn luôn
address
diễn thuyết / nói về
base
lượng (khách hàng...)
commission
ủy ban
surround
bao quanh / xoay quanh
verify
xác minh
engine
động cơ
possibility
khả năng
panel
tấm
then
vậy thì
savings
tiền tiết kiệm
preview
xem trước
kit
bộ
undergo
trải qua
given
xét
serious
nghiêm trọng / nghiêm túc
physical
thể chất
multiple
nhiều
athletic
thể thao / điền kinh
gold
vàng
import
nhập khẩu
fundraising
việc gây quỹ
spokesperson
người phát ngôn
income
thu nhập
eco
môi trường / sinh thái
junior
cấp thấp
sector
lĩnh vực
aspect
khía cạnh
minor
nhỏ
look to
muốn
programming
lập trình
disease
căn bệnh
monitor
giám sát
with/in regard to
về (= about)
unit
sản phẩm
rest
phần còn lại
model
mô hình
apparel
quần áo
amazing
tuyệt vời
quote
báo giá
in case
phòng khi / trong trường hợp
timely
kịp thời
belongings
đồ đạc
now that
bởi vì bây giờ
regard
đánh giá
grateful
biết ơn
utilize
sử dụng
payroll
tiền lương
occasionally
thỉnh thoảng
mutually
chung
remodel
sửa đổi
wonder
muốn biết
resign
từ chức
mechanic
thợ máy
orientation
việc định hướng
strength
điểm mạnh / sức mạnh
injury
chấn thương
consist
bao gồm
sightseeing
việc ngắm cảnh
divide
chia
incorporate
kết hợp
enthusiastic
nhiệt tình
ongoing
đang diễn ra
reminder
thư nhắc nhở
provided that
miễn là
prohibit
cấm
intention
ý định
alike
như nhau
on the other hand
mặt khác
absent
vắng mặt
shortage
sự thiếu
characteristic
đặc điểm
sensitive
nhạy cảm / nhạy
amateur
nghiệp dư
dramatically
nhanh chóng
owing to
do
wage
tiền lương
whichever
bất kỳ cái nào
array
tập hợp
favorable
thuận lợi
alternate
thay thế
dangerous
nguy hiểm
lately
gần đây (recently)
concentrate
tập trung
precisely
chính xác
interrupt
gây gián đoạn
scenery
quang cảnh
enroll
đăng ký
elsewhere
ở nơi khác
sum
số tiền
deserve
xứng đáng
sharply
nhanh chóng
row
hàng
one another
lẫn nhau
wrap
gói
beforehand
trước
adversely
bất lợi
institute
ban hành
turn in
nộp
stadium
sân vận động
periodically
thỉnh thoảng
in touch
liên lạc
abundant
nhiều
immensely
to lớn
agenda
nội dung cuộc họp
escort
đi theo
blend
sự pha trộn
consequently
vì vậy
journey
chuyến đi
waive
bãi bỏ