Level 2 Level 4
Level 3

31 - 45


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
speech-impaired
z uszkodzeniem mowy
sawing
piłowanie
indeterminacy
nieoznaczoność
environmental engineering
inżynieria środowiska
rough surface
chropowata powierzchnia
resemble
przypominać, być podobnym
angle bisector
dwusieczna kąta
confined space
przestrzeń ograniczona, ciasnota
capacity
wydajność, pojemność
binomial
dwumian
intercept form
postać iloczynowa
integration by parts
całkowanie przez części
least common multiple
najmniejsza wspólna wielokrotność
hacksaw
piła do metalu
cylindrical
walcowaty