Level 5 Level 7
Level 6

76 - 90


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
proliferate
rozmnażać się, zyskiwać popularność, rozchodzić się
severely
poważnie, mocno
acute angle
kąt ostry
put together
zestawiać, składać w całość
to exercise power
sprawować władzę
force
wymuszać
stonemason
kamieniarz
warehouse
magazyn
hazard
niebezpieczeństwo
manufacturing
produkcja
elevation
fasada budynku, front, rzut
deck
pokład
bipedal locomotion
chód dwunożny
toolmaker
ślusarz narzędziowy
nut
nakrętka śruby