Level 6 Level 8
Level 7

91 - 105


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
obstacle
przeszkoda
ignition
zapłon
mechanical stresses
naprężenia mechaniczne
punching
przebijanie, dziurowanie
humidity
wilgotność
submarine-grade steel
stal do łodzi podwodnych
extinguisher
gaśnica
reflection across the axis of ordinates
odbicie względem osi rzędnych
core concept
podstawowa myśl przewodnia
draftsman
kreślarz
limit of a function
granica funkcji
density
gęstość
woolly
wełniany, włochaty
incircle
okrąg wpisany
protractor
kątomierz