Level 2
Level 1

1 - 15


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Grondstofgebonden
Bedrijven die veel zware grondstoffen gebruiken en een locatie bij de vindplaats van die grondstoffen zoeken. Ook wel zware industrie genoemd.
Afzetmarkt
Mensen of bedrijven die het product willen kopen.
Marktgebonden
Bedrijven die een plek zoeken bij de afzetmarkt.
Arbeidsmarkt
Hier komen vraag naar en aanbod van arbeid bij elkaar. Loon en kennis spelen een grote rol.
Lagelonenlanden
Landen waar arbeidskrachten tegen een lage loon werken.
Infrastructuur
Alle voorzieningen die nodig zijn om personen, goederen of informatie te vervoeren. Dit zijn bijvoorbeeld autowegen, spoorwegen, waterwegen en vliegvelden.
Agglomeratievoordelen
De voordelen van het bij elkaar zitten van bedrijven.
Nederzetting
Een verzameling woningen en andere gebouwen. Ze kunnen sterk verschillen in vorm en soort. De twee hoofdsoorten zijn stad en dorp.
Stad
Een nederzetting waar de gebouwen dicht op elkaar staan, vaak met hoogbouw.
Dorp
Een nederzetting zonder hoge gebouwen, maar met veel ruimte om de huizen.
Agglomeratie
Een centrale stad met daaraan vastgegroeide (voor) steden en dorpen.
Stadsgewest
Bestaat uit alle dorpen en steden die voor werk en voorzieningen op een centrale stad zijn gericht.
Netwerkstad
Over de plaatsen van een stadsgewest ligt een netwerk van contacten.
Metropool
Een enorm grote agglomeratie.
Megalopolis
Bestaat uit een aantal stedelijke gebieden bij elkaar.