Level 1 Level 3
Level 2

16 - 30


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Landelijke gebieden
Gebieden met weinig bebouwing en veel open ruimte. Ook wel platteland genoemd.
Recreatief medegebruik
Voorzieningen, zoals fiets en wandelpaden.
Adressendichtheid
Het aantal adressen binnen een cirkel van een kilometer.
Verstedelijking
De uitbreiding van stedelijke gebieden door de groei van het aantal stadsbewoners. Ook wel Urbanisatie genoemd.
Suburbanisatie
De verstedelijking van het platteland rond een grote stad. Die stad heet de Centrale Stad.
Voorsteden
Kleine plaatsen die door suburbanisatie enorm zijn gegroeid.
Urban sprawl
Hoe de voorsteden naar alle kanten uitgroeiden in Amerika door de uitvinding van de auto.
Groeikernen
De dorpen die in 1970 werden aangewezen waar nieuwe woonwijken konden worden gebouwd,
Forensen
Mensen die voor hun werk heen en weer reizen tussen woongemeente en werkgemeente.
Mobiliteit
Het aantal verkeersbewegingen van mensen
File
Langzaam rijdend of stilstaand verkeer
Stadsvernieuwing
Verouderde woonwijken die verbeterd worden.
Sloop en nieuwbouw
Hierbij gaat een woonwijk tegen de vlakte.
Renovatie
Het opknappen van oude huizen, zodat ze voldoen aan moderne woonwensen.
Restauratie
Het herstel van oude, waardevolle bouwwerken, zoals woonhuizen en pakhuizen.