Level 2 Level 4
Level 3

31 - 45


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Woningdichtheid
het aantal woningen per vierkante kilometer.
Woningbezetting
Het aantal mensen dat gemiddeld in een woning woont.
Cityvorming
Het afbreken van woningen en daar kantoren en winkels neerzetten.
Het beleid van de compacte stad
Het beleid om meer te bouwen in de steden en dicht tegen de steden aan.
Re-urbanisatie
Als na jaren van bevolkingsafname het aantal inwoners in de stad weer stijgt.
Segregatie
Scheiding
Ruimtelijke segregatie
Het apart wonen van bevolkingsgroepen met bepaalde kenmerken in bepaalde wijken.
Etnische wijk
Een woonwijk waar vooral mensen uit één bepaalde etnische groep wonen.
Getto
Arme wijken, vaak met grote problemen.
Probleemwijken
Woonwijken met veel problemen, achterstandswijken
Binnenstad
Het oudste deel van een stad, waar je vaak monumenten vind, zoals oude huizen, kerken en musea.
Stadscentrum
Het kantoren-, winkel en uitgaansgebied van een stad.
Centrale zakenwijk
Als in (een deel van) het stadscentrum kantoren en winkels overheersen, noem je het zo.
Oude woonwijken
Woonwijken gebouwd in de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw. Ze zijn nauw verbonden met de opkomst van de industrie.
Streekplannen
Hierin staan in grote lijnen beschreven waarvoor de grond bestemd is.