Level 3 Level 5
Level 4

46 - 60


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bestemmingsplannen
Plannen waarin de gemeente nauwkeurig de bestemming van de grond regelt.
Deltaplan
Één van de drie belangrijkste waterwerken van Nederland. Het beschermt Zuidwest-Nederland tegen de zee met dammen en stormvloedkeringen die zeegaten afsluiten.
Zuiderzeewerken
Één van de drie belangrijkste waterwerken van Nederland. Bestaat uit de Afsluitdijk en vijf grote droogmakerijen in de voormalige Zuiderzee.
Ruimte voor de rivier
Één van de drie belangrijkste waterwerken van Nederland. Het plan om rivieroverstromingen te voorkomen door versterking en verhoging van dijken en door verbetering van de waterafvoer.
Kwelders
Buitendijkse, begroeide gronden die alleen bij extreem hoog water onder water lopen.
Opslibbing
Zo noem je de gebeurtenis als er na een overstroming een laagje slib achter is gelaten door de zee.
Ringvaart
Ontstaan door het weggraven van grond voor de dijk. Word gebruikt als plek waar water naar toe word weggepomt.
Dagelijkse voorzieningen
Voorzieningen waar je (bijna) dagelijks gebruik van maakt.
Gespecialiseerde voorzieningen
Voorzieningen waar je maar (heel) weinig gebruik van maakt.
Stedelijke voorzieningen
Voorzieningen die een stad nodig heeft die andere plaatsen niet hebben.
verzorgingsgebied
Een gebied rond elke stad dat voor allerlei stedelijke voorzieningen is aangewezen op die stad.
Verzorgingscentrum
Centrale stad met een verzorgingsgebied.
Verzorgingsniveau
Het aantal en de kwaliteit van voorzieningen
Draagvlak
Een voldoende aantal mogelijke klanten in een gebied.
Drempelwaarde
Hetgene wat een voorziening nodig heeft, een minimum aantal mogelijke klanten, om te kunnen bestaan.