Level 1 Level 3
Level 2

Funkcije preduzeća


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Funkcije preduzeća se mogu definisati kao
skup aktivnosti kojima se ostvaruje neki trajni zadatak u procesu ostvarivanja cilja preduzeća
Vertikalne i horizontalne
Funkcije preduzeća se dele na
funkcije upravljanja, rukovođenja i izvršenja
Prema vertikalnoj podeli, osnovne funkcije preduzeća su
funkcija upravljanja
Donošenje odluke o ciljevima preduzeća u delatnosti je
poveravanje radnih zadataka, koordinacija i kontrola aktivnosti
Sadržinu funkcije rukovođenja čini
Zadatak funkcije izvršenja je
izvršavanje zadataka preduzeća.
razvojno istraživački rad
Srednja i mala preduzeća pre svega se orijentišu na
(u delokrug funkcije) rukovođenja
Tehnička kontrola spada u delokrug funkcije
(u delokrugu) funkcije izvršenja
Proizvodnja je u delokrugu
pojedinačna proizvodnja
je Najskuplji vid proizvodnje po jedinici proizvoda
masovna proizvodnja
ima Najniže troškove po jedinici proizvoda
linijski i smaknuti
Sistem proizvodnje može biti
kontinuiran i diskontinuiran
Ritam proizvodnje može biti
pojedinačna, serijska, masovna i automatska
su Vidovi organizovanja proizvodnje
Vid proizvodnje
predstavljaju Pojedinačna, serijska, masovna i automatska proizvodnja
Minimalne zalihe se utvrđuju
množenjem dnevne potrošnje sa brojem dana potrebnih za nabavku novih zaliha.
Preduzeće kao osnovne kategorije zaliha prati
početne i krajnje, prosečne, minimalne, maksimalne i optimalne zalihe
Prodajne funkcije
Istraživanje tržišta, planiranje prodaje i kalkulacija prodajnih cena je zadatak
Svrha skladištenja robe je
prevazilaženje vremenske nepodudarnosti između proizvodnje i potrošnje.
Bitni elementi kupoprodajnog ugovora su
vrsta, količina, kvalitet robe, cena, uslovi isporuke, uslovi plaćanja
Karakter proizvoda, rok isporuke, uslovi prevoza.
Na izbor načina transporta proizvoda utiču sledeći faktori
Pre predaje robe na prevoz
Zaključnica je ugovor o prevozu robe rečnim brodovima koji se sklapa
Kargo osiguranje predstavlja
osiguranje robe na putu
Iskorišćenost nosivosti vozila, vremenska angažovanost vozila, troškovi voznog parka
U cilju praćenja efikasnosti rada transportne funkcije analizira se
formiranje i razvoj kadrova
Zadaci kadrovske funkcije su
Zadaci funkcije istraživanja i razvoja u preduzeću je
praćenje promena u okruženju i istraživanje mogućnosti primene novih saznanja u cilju podizanja efikasnosti poslovanja preduzeća.
finansijske funkcije
Planiranje i pribavljanje potrebnih finans.sredstava, usklađivanje rokova vezivanja sredstava i rokova raspoloživosti izvora finansiranja, plaćanje obaveza, naplata potraživanja, nadzor racionalnosti korišćenja sredstava, su poslovi koji se obavljaju u okviru:
Tehničke i ekonomske kontrole
U okviru funkcije kontrole kao osnovne grupe poslova, pojavljuju se poslovi
Zadatak funkcije informisanja je
efikasno formiranje, prenos, korišćenje i čuvanje informacija.
administrativno-stručne poslove, poslove obezbeđenja sredstava i zaštite radne snage
Opšti poslovi u preduzeću obuhvataju: