Level 3
Level 4

Dodatna pitanja


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Karakteru procesa rada
Podela preduzeća na industrijska, poljoprivredna, šumarska, građevinska, saobraćajna izvršena je prema:
Organizacione oblike preduzeća
Ortačko društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, komanditno društvo, akcionarsko društvo predstavljaju
Ortačko društvo je
organizacioni oblik preduzeća u kome članovi društva rizik poslovanja preduzeća snose solidarno i neograničeno.
Ciklus angažovanja sredstava
predstavlja Vreme koje sredstva provedu u naturalnim oblicima
Strukturu poslovnih sredstava
Odnos osnovnih i obrtnih sredstava određuje:
Neograničeno
Preduzetnik odgovara
Komanditore i komplementare
Komanditno društvo ima dve vrste članova:
princip nepovredivosti osnovnog kapitala
Jedan od osnovnih principa kod akcionarskog društva je
Osnovna sredstva preduzeća
prenose deo po deo svoje vrednosti na nove proizvode i time im se umanjuje vrednost.
Odlike fiksnih troškova su
ukupni fiksni troškovi su nepromenljivi dok se prosečni naglo smanjuju sa povećanjem obima proizvodnje.
sredstava za rad
Amortizacija je trošak
Prvo opadaju pa dostižu minimum, nakon toga počinju da rastu
Sa povećanjem obima proizvodnje prosečni ukupni troškovi:
sa gubitkom
Ukoliko su ukupni rashodi veći od ukupnih prihoda preduzeće posluje
Indirektnih troškova na heterogene proizvode
Dodatna kalkulacija koristi se za raspoređivanje
Kalkulacija pomoću ekvivalentnih brojeva
koristi se za raspoređivanje indirektnih troškova, kada se proizvodi više srodnih proizvoda, poput različitih tipova i modela istog proizvoda.
(tip planova karakterističan za) velika preduzeća
Dugoročni planovi, s obzirom na duži vremenski period i sporo prilagođavanje promenama su karakteristični za
(troškovi nabavke) direktne i indirektne
Zavisni troškovi nabavke se dele na
Nabavna cena robe se utvrđuje
kada se na fakturnu cenu dodaju zavisni troškovi nabavke.
(u obliku) prepisane marže i rabata.
Razlika u ceni javlja se između ostalog u obliku
Zatvorena, nadstrešnice i otvorena
Skladišta preduzeća se prema vrsti proizvoda i načinu njihovog čuvanja mogu podeliti na:
Stepena ostvarenja produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti
Metode ekonomske kontrole u preduzećima se vrše utvrđivanjem
protokol
Posebna knjiga u kojoj se registruju sva izlazna i ulazna dokumenta o odnosima sa okruženjem i unutar preduzeća i u kojoj se dokumenti obeležavaju rednim brojevima i drugim sprecifičnim obeležjima, naziva se:
preduzetnik
Osoba koja uočava mogućnost za nove proizvode ili usluge ili primenu novih materijala ili organizacije koje se mogu ekonomski isplatiti i to realizuje je
Preventivna, usmeravajuća, zaštitna i korektivna (kontrola).
Prema mestu kontrole u odnosu na proces transformacije ulaganja u rezultate razlikuju se sledeće vrste kontrole: