Level 2

110 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
landmark
nevezetesség, jellegzetesség
purpose
cél
to educate
nevelni, oktatni
to inform
informálni, tájékoztatni
to entertain
szórakoztatni
to encourage
bátorítani, buzdítani, ösztönözni
theme park
vidámpark, élménypark
certainly
biztosan
to contain
tartalmazni
replica
másolat, hasonmás
site
helyszín
squeezed
beszorított, bepréselt, bezsúfolt
actual
valóságos, tényleges
to marvel
csodálni
to experience
megtapasztalni
culture
kultúra
actually
valójában, ténylegesen, igazából
in person
személyesen
foreigner
külföldi
to comment
(szöveget) magyarázni, jegyzetekkel ellátni
aim
cél
to combine
kombinálni, összeállítani, összekapcsolni
exhibition
kiállítás
to hold
rendezni, lebonyolítani
to focus
fókuszálni, középpontba állítani, helyezni
cultural
kulturális
to try out
kipróbálni
organiser
szervező
custom
szokás (kulturális)
tradition
hagyomány
to take part in
részt venni valamiben
resort
nyaralóhely
benefit
haszon, előny
region
régió, terület
to exhibit
kiállítani
exhibit
kiállított tárgy
original
eredeti
enthusiastic
lelkes
to wonder
csodálkozni, tűnődni
to admire
megcsodál vkit/vmit, gyönyörködik vmiben
to increase
növelni
to try on
felpróbálni
to take place
lezajlani, megrendezésre kerülni
stranger
idegen
habit
szokás (egyéni)
directions
útbaigazítás
relationship
kapcsolat, viszony
accent
akcentus
awesome
félelmetesen jó, tök jó!, fenséges, megkapó
zebra crossing
gyalogátkelő, zebra
pedestrian
gyalogos
cover
borító
apartment
lakás
turning
kereszteződés
I don't get it.
Nem értem.
to figure out
rájönni, megérteni
to cause
okozni vmit
misunderstanding
félreértés
to confuse
összezavarni
to mention
megemlíteni
garbage (US)
hulladék, szemét
fuel
üzemanyag
movie theater
filmszínház, mozi
check
számla
vacation
vakáció, szabadság
elevator
lift
cell phone
mobiltelefon
chips
sült krumpli
fall
ősz
soccer
futball
sneakers
edzőcipő
pants
nadrág
major
fő-, nagyfokú
content
tartalom
non-native speakers
nem anyanyelvi beszélők
blog
webes napló
common
közönséges; közös
advantage
előny
disadvantage
hátrány
learning environment
tanulási környezet
presence
jelenlét
lively
vidám, élénk
contact
kapcsolat, kontakt
peaceful
békés
atmosphere
légkör, környezet
at own speed
saját tempóban, saját tempóval
convenient
megfelelő, kényelmes
immediate
azonnali
feedback
visszajelzés, visszacsatolás
questionnaire
kérdőív
motivation
motiváció, késztetés
interaction
interakció
mother tongue
anyanyelv
vocabulary
szószedet, szókincs
spelling
helyesírás
pronunciation
kiejtés
reason
ok
penpal
levelezőtárs
e-pal
e-mailes levelezőtárs
abroad
külföld(ön)
personal assistant
személyi titkár
import
árubehozatal
export
árukivitel
company
cég
international
nemzetközi
client
ügyfél
to suggest
javasolni
specific
specifikus, sajátos
series
sorozat
regular
általános, szabályos