Level 1 Level 3

95 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
unhappiness
boldogtalanság
death
halál
power
erő, hatalom, tekintély
to influence
befolyásolni, hatással lenni vmire
mood
hangulat
to represent
kifejezni, jelenteni
goodness
jóság
to associate (with)
asszociálini, társítani
funeral
temetés
to symbolise
szimbolizálni, jelképezni
occasion
alkalom
envelope
boríték
bride
mennyasszony
on the other hand
másfelől, másrészt
warning sign
figyelmeztető jel
defeat
vereség
to achieve
elérni
goal
cél
to recover
felépülni, meggyógyulni
spirit
lélek
battle
csata, ütközet
various
különféle
weakness
gyengeség
courage
bátorság
to view
tekinteni, tartani vminek
positive
pozitív
joy
öröm, vidámság
ecological
ökológiai, környezeti
awareness
tudatosság
to satisfy
csillapítani, kielégíteni
curiosity
kíváncsiság
to argue
vitatkozni, (meg)vitatni
to refer
utalni, hivatkozni vmire
to suffer (from)
szenvedni vmitől
to cooperate (with)
együttműködni vkivel
to link
összekapcsolni
fight, fought, fought
küzd
stuff
háttértáncos, háttérénekes
hostess
hostess, vendéglátó
lead, led, led
vezet, visz (vhova)
to celebrate
ünnepelni
president
elnök
lifestyle
életmód
facilities
(tárgyi) adottság, lehetőség
to socialise
szocializálódni, társaságba járni
isolated
izolált, elszigetelt
monotonous
monoton, egyhangú
exhausting
kimerítő
independent
független
lonely
magányos
alone
egyedül
crowded
zsúfolt
trendy
divatos
to lead ... life
vmilyen életvitelt folytat
relaxing
pihentető, kényelmes, nyugodt
hectic
mozgalmas
schedule
menetrend, napirend
access
elérhetőség, hozzáférhetőség
routine
rutin, sablonos napi munka
to keep up with somebody/something
lépést tartani valakivel/valamivel
lack of (something)
hiánya (valaminek)
quite
meglehetősen
similar
hasonló
to keep in touch
kapcsolatot tartani
fabulous
mesés
expenses
költségek
to be within walking distance
sétálási távolságon belül van
to get together
összejönni
to hear from
hallani (vkiről)
to express
kifejezni vmit
incredibly
hihetetlenül
to pick somebody up
felvenni (vkit vhol, vmit)
nearby
a közelben
to feel like (doing sg)
kedve támad (csinálni vmit)
a couple of ...
egy pár ...
on your left
balra
on your right
jobbra
to walk past (something)
(vmi) mellett elsétálni
block
tömb, háztömb
on the corner
a sarkon
to apply for
pályázni (pl. állásra)
lottery
lottó
purity
tisztaság
mourning
gyász
carnation
szegfű
prosperity
jólét, boldogulás
bead
gyöngy, füzér
royalty
felség, királyi méltóság
sacred
szent, szentelt
ceremony
ünnepség, ceremónia, szertartás
monk
szerzetes
emperor
császár
kimono
kimonó
to overhear
meghallani (véletlen), kihallgatni
harmony
harmónia