Level 5 Level 7

116 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
CV (curriculum vitae)
(ön)életrajz
knowledge
tudás
appearance
megjelenés, külső
behaviour
viselkedés
body language
testbeszéd
tip (advice)
tanács, ötlet
interview
interjú
possibly
valószínűleg
to care about something
törődni valamivel
nervous
ideges
especially
különösképpen, főleg
anxiety
izgatottság, aggodalom
to take into consideration
megfontolás alá venni
preparation
felkészülés
up-to-date
naprakész
organisation
szervezet
furthermore
azonkívül, továbbá
position
beosztás
including
beleértve
responsibility
felelősség
duty
kötelesség
typical
tipikus
to videotape
videózni
There's room for improvement.
Fejlődni mindig lehet.
to practise
gyakorolni
to mess up
elfuserálni
to reflect
kiemelni, rávilágítani vmire
salary
fizetés
genuine
őszinte
to select
kiválasztani
appropriate
helyénvaló, megfelelő
acceptable
elfogadható
neat
takaros
location
helyszín
in advance
előre, előzetesen
calm
nyugodt
to project
sugározni, kivetíteni
image
imázs
self-confidence
magabiztosság
to restate
újrafogalmazni
qualification(s)
végzettség(ek)
to ensure
biztosítani, gondoskodni (vmiről)
to allow of something
lehetővé tenni valamit
facial expression
arckifejezés
gesture
gesztus
to maintain
fenntartani
eye-contact
szemkontaktus
to slouch
görnyedve, lomhán mozogni
millionaire
milliomos
income
jövedelem
forward
előre, vmi felé
search
kutatás, keresés
spill, spilt, spilt
kiönt, kilöttyint (vmit)
clear
világos
quality
minőség
honesty
őszinteség
patience
türelem
degree (university)
diploma (egyetemi)
to race
versenyezni
palm
tenyér
to sweat
izzadni
medical
orvosi
government
kormány
careers counsellor
karrier tanácsadó
case
eset
to be based
alapulva van (vmin)
full time
teljes (állás)
training
képzés
weekly
heti
task
feladat
ambitious
ambiciózus
report
jelentés
to prioritise
priorizálni (előtérbe helyezni, sorrendet felállítani)
to hire
alkalmazni, szerződtetni
suitable
megfelelő
travel agency
utazási iroda
applicant
jelentkező
previous
előzetes, korábbi
industry
ipar(ág)
ability
képesség
marital status
családi állapot
certification
bizonyítvány
experience
tapasztalat
interest
érdeklődés
fluent
folyékony (nyelvtudás)
supervisor
felügyelő
to complete
befejezni, elvégezni
foreign exchange
deviza, valuta
(store) clerk
pénztáros
amateur
amatőr, nem hivatásos
qualified
képzett, képzettséggel rendelkező
experienced
tapasztalt
computer literate
számítógéphez értő
adequate
adekvát, megfelelő, egyenértékű
to require
(meg)követelni
available
elérhető
personality
személyiség
pleasant
kellemes
working conditions
munkafeltételek
uniform
egyenruha
to advertise
hirdetni
cashier
pénztáros
reliable
megbízható
punctual
pontos
polite
udvarias
customer
vásárló
to enclose
mellékelni
to look forward to (something)
előre várni (valamit)
with regard to something
tekintettel valamire
currently
jelenleg
to be familiar with
ismerősnek, jártasnak lenni vmiben
at one's convenience
"valaki kényelme szerint" (ahogy valakinek megfelel)
part-time
rész (munkaidő)
minimum
minimum
essential
lényeges, alapvető
manners
modor