Level 9 Level 11
Level 10

Unit 10: Mozem ist' d'alej?


57 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
blazon
madman
bozkať
to kiss
choď!
go!
chytiť
to catch
fíha
goodness!
hnevať sa
to be angry
hviezda
star
kričať
to shout
mať pravdu
to be right
možno
maybe
mrznúť
to freeze
mráz
frost
narodiť sa
to be born
nervózny
nervous
normálny
normal
o chvíľu
in a while
oblečenie
clothes
obrátiť sa
to turn
oholiť sa
to shave
otvoriť
to open
pavúk
spider
podnikateľ
entrepreneur
posaďte sa
have a seat
počkaj!
wait!
pravdaže
of course
pravý
TRUE
priniesť
to bring
pripraviť
to prepare
sako
jacket
sandále
sandals
skôr
rather; sooner
spokojný
contented
stačiť
to be enough
strop
ceiling
strážiť
to guard
svietiť
to shine
sľúbiť
to promise
tanier
plate
tie
those
tuhý
hard
tušiť
to guess, sense
veľvyslanectvo
embassy
visieť
to hang
vtedy
then, at that time
vypiť si
to have a drink
vyrušovať
to disturb
zabudnúť
to forget
zaspať
to fall asleep
zavolaj mi!
call me
zobudiť sa
to wake up
zrazu
suddenly
čižmy
boots
čoskoro
soon
ľudia
people
štrngnúť
to clink glasses
šál
scarf
že?
isn't it so?