Level 12 Level 14
Level 13

Unit 13: Ako macka s mysou


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aký bol?
what was it like?
až priveľa
to the point of too much
blondínka
a blonde
chodiť
to go (habitually)
divadlo
theatre
fakulta
faculty
fantastický
fantastic
film
film
hala
hall
hádať sa
to quarrel
im
to them
jasný
clear
jeho
his
myš
mouse
na ňom
at it
nakoniec
in the end
obísť
to go around
odísť, odchádzať
to go away
okolo
around
podchod
subway
podľa mna
according to me
pozdraviť
to greet
prejsť
to cross
prekvapiť, prekvapovať
to surprise
proste
simply
proti
against
prísť, prichádzať
to arrive
rozísť, rozchádzať sa
to part, separate
schody
stairs
spolužiak
fellow-student
strana
side
vyjsť
to go out, to go up
vysoká škola
university
vyše
more than
včerajší
yesterday's
zdať sa
to seem
zísť, schádzať
to come together, meet, or to go down
čudný
strange, odd