Level 13 Level 15
Level 14

Unit 14: Sveter, Tatry a L'udovit Stur


107 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chystať sa
to prepare for
dostať sa
to get (to a place)
evanjelický
protestant
existovať
to exist
hodiť sa
to be suitable
hrubý
thick
korunovať sa
to be crowned
kňaz
priest
lyžiar
skier
návrh
proposal
objednať, objednávať
to order, reserve
patriť medzi
to belong among
poradiť
to advise
poskytnúť
to offer
pripomínať
to commemorate
pristať
to suit, to fit
páskovaný
striped
rovný
straight, exact
rukáv
sleeve
rímsky
Roman
rôzny
various
seminár
seminary
skala
rock
skalnatý
rocky
slovanský
Slavic
spisovateľ
writer
spisovný
standard literary
svätý
saint
symbol
symbol
tenký
thin
turista
tourist
umriet, umierať
to die
veda
science
vedecký
scientific, scholarly
vlek
ski-lift
vlnený
woollen
vydať, vydávať
to publish
vyskúšať si
to try on
vytvoriť, vytvárať
to create
vzdelávanie
the training, education
výber
selection
založiť
to found
zapôsobiť, pôsobiť
to have an influence
zlomiť si
to break
zrúcaniny
ruins
údolie
valley
široký
wide
akadémia
academy
bavlna
cotton
básnik
poet
cisár
emperor
dejiny
history
dovolenka
holiday
dá sa
it is possible
dóm
cathedral
elegantný
elegant
farár
parish priest, vicar
fotka
photo
golier
collar
gombík
button
historický
historical
hora
mountain
jazyk
language, tongue
je mi akurát
it's an exact fit
kabínka
cubicle, cabin
katolícky
Catholic
kockovaný
checked
lacný
cheap
lanovka
cable-car
len sa tak pozerám
I'm just looking
láskavo
kindly
látka
material, fabric
najviac
most
neskorší
later
národ
nation
národný
national
obidva
both
odtiaľ
from there
oveľa
much
pamätný
commemorative
pevnosť
fort
pleso
mountain lake
podoba
form
pomník
memorial (statue)
populárny
popular
praktický
practical
rada
advice
reč
language, speech
slávny
famous
storočie
century
stredisko
center
strih
cut
svedčí
it suits you
svetlý
light
sútok
confluence
tabuľa
plaque, tablet
tmavý
dark
túra
hike
ubytovanie
accommodation
uhorský
old Hungarian (state)
viac-menej
more or less
vopred
in advance, beforehand
vyberte si!
choose!
vysoký, vyšší
high, higher
výlet
excursion, trip
začiatok
beginning
ústav
institute