Level 15
Level 16

Unit 16: Mate vol'ny stol?


95 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bozkáva Carolinka
Kisses from Carolina
Srdečné vás pozdravuje Carolinka
Warm greetings from Carolina
Teším sa na tvoj/Váš list
I look forward to your letter
balík
package
chodievať
to go (frequently)
dvakrat
twice
dvoma
of two
dáma
lady
dôvod
reason
exkurzia
excursion
hostinec
pub, inn
hovädzí vývar
beef consomme
hranolky
french fries
istý
certain
jazero, jazierko
lake, little lake
jediný
the only, sole
jedálny lístok
menu
kapor, kapra
carp
kedy som bol vedel
if I'd known
kedysi
once (upon a time)
kuchár
a cook
mať otvorené
to be open
mestečko
little town
mám k tebe prosbu
I have a request for you
mávali zatvorené
used to be closed
mávať
to have (frequently)
na masle
cooked in butter
nebo
the sky
nebol by som hľadal
I wouldn't have looked for
netrpezlivý
impatient
niektorý
some
niet
there isn't
niet sa čomu čudovať
it's not surprising
obsadený
occupied
obálka
envelope
obávať sa
to worry, be afraid
odborný
specialist
okienko
little window
opálený
sunburnt
otázka
question
ozvať, ozývať sa
to respond, get in tough
papriková omáčka
paprika sauce
pesnička
(little/nice) song
pečený
roast
pečivo
bread/rolls
pivečko
(nice) beer
plno
fully
pod šírym nebom
in the open air
pomarančový džús
orange juice
poslať, posielať
to send
povinné čítanie
required reading
pozdrav
greeting
počasie
the weather
počuť
it's audible, i hear
požičať si, požičiavať si
to borrow
požičať, požičiavať
to lend
pravda?
true?
predjedlo
appetizer
prekladanie
translation, translating
prekvapujúci
surprising
prosba
request
pstruh
trout
raz
once
rezervovaný
reserved
robievať
to work (frequently)
sedávať
to sit (frequently)
semester
semester
slovník
dictionary
smädný
thirsty
spojené štáty
united states
spávať
to sleep (frequently)
srdečný
cordial
stupeň
degree
tatarská omáčka
tartar sauce
ten istý
the same
tentoraz
this time
treba
it's necessary
umelec
artist
veselé vianoce
merry christmas
vidno
it's visible, you can see
vrecko
pocket
vyprážaný
fried
vídavať
to see (frequently)
vínečko
(nice) wine
zahraničie
abroad
zavše
from time to time
zákusok
dessert
úspech
success
čo by konca nemala
all good things come to an end
čo najskôr
as soon as possible
Ďakujem za Vaš list
Thank you for your letter
školský rok
school year
šíry
wide open
šťastlivý nový rok
happy new year
ťažkosť
difficulty