Level 5 Level 7
Level 6

Unit 6: To je krasna dedina!


79 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ako sa vám tu páči?
How do y'all like it here?
Zuzke sa nechcelo isť do práce
Zuzka did not feel like going to work
ani
even
batožina
luggage
boli
they were
bufet
snack bar
báť sa
to be afraid
celkom
quite, entirely
cestovat'
to travel
chalupa
cottage
dedina
village
domček
little house
fúkať
to blow
hmla
mist, fog
hustý
thick
hľadal(a)
looked for
iný
other
išiel, išla, išli
went
každý
each, every
kopec
hill
kostol
church
krčma
bar
mal, mala
had
medzi
between, among
miestenka
seat reservation
most
bridge
možnosť
possibility
naopak
on the contrary
napokon
finally
neskoro
late
nikdy
never
nikto nebol
nobody was
nikto neprišiel
nobody came
nudiť sa
to be bored
odchody
departures
peniaze
money
pod
under, beneath
pol
half
ponáhľat sa
to hurry
pred
in front of, before
preplnený
crowded
prišiel
arrived
prvej/druhej triedy
first/second class
príchody
arrivals
pršať
to rain
rozprávať
to talk
skoro
early
skúška
exam
sladit'
to sweeten, to take with sugar
spiatočný/jednosmerný lístok
round trip/one-way ticket
stretnutie
meeting
stať
to stand
sused
neighbor
sám
by oneself, alone
takmer
almost
takto
like this, this way
tma
darkness, dark
to je ale
that's truly a...
to sa mi páči
I like that
trvať
to last
tunel
tunnel
týždeň
week
veselo
happy, merry
vidiek
the country
vravieť
to say
vstávať
to get up
vynikajúci
marvellous
vyzerat'
to look
víkend
weekend
vôbec
at all
všetci
all, everyone
zastávka
bus/tram stop
zatial'
so far
zavčasu
early
začínať
to begin
čakal
waited
ďalší
another
šach
chess
šoférovať auto
to drive a car