Level 6 Level 8
Level 7

Unit 7: Ranajky, obed, vecera


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bolieť
to hurt
bravčový rezeň
pork schnitzel
brať
to take
budík
alarm clock
buď...alebo
either...or
celý
whole
cítiť
to feel
dolu
down, downstairs
drahý
expensive
dvere
door
dám si
I'll have
dzem
jam
fazuľka
beans
hoci
although
jedávať
to eat
kaviareň
cafe
klobása
sausage
knižnica
library
kolega
colleague
maličkosť
a trifle
málo
few, a little of
narodeniny
birthday
niesť
to carry, bring
obliekať sa
to dress, put on
obúvať sa
to put on shoes
odkiaľ
where from?
otvárať
to open
pieseň
song
pomerne
relatively, fairly
porozprávať sa
to have a talk
povedať
to say, tell
pred hodinou
an hour ago
predsa len
anyway, after all
priamo
straight, directly
párok
frankfurter
riady
dishes
rožok
crescent shaped bread roll
Ryža
Rice
správa
report, news
síce...ale
albeit...however
taký
such a, this kind of
tichý
quiet
večerať
to have dinner
veľa
many, a lot of
vyzliekať sa
to undress, take off
vyzúvať sa
to take off shoes
vážne
seriously
zasa
again
zatvárať
to close
zvoniť
to ring
život
life