Level 8 Level 10
Level 9

Unit 9: Stratila som cestovny pas


69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aspon
at least
autor
author
bankár
banker
breh
shore, bank
budova
building
béžovy
beige
cestovný pas
passport
chudý
thin
dáky
some or other
interview
interview
jednoducho
simply
kožený
leather
krajinka
landscape
kriz
cross
kút
corner
kým
while
maliarstvo
painting
miestnosť, izba
room
milovať
to love
mimoriadne
extraordinarily, especially
naproti
opposite
napríklad
for example
nemožný
impossible
nenávidieť
to hate
novinár
journalist
odchádzať
to go away
ohlásiť
to report
osobne
personally
plný
full
politický
political
politik
politician
polícia
the police
počkajte!
wait!
predný
front
prestaň!
stop (doing that)!
prestať
to stop (doing)
pult
counter
písanie
writing
rado sa stalo
happy to oblige
s tamtým pánom
with that man over there
sivý, šedivý
grey
skutočne
actually, really
sloboda
freedom
spoznať
to recognize
stratiť
to lose
stučnieť
to grow fat
stýkať sa
to be in touch
súčasný
contemporary
takýto
this kind of, such
taška
bag
tešiť sa na
to look forward to
tučný
fat
v tejto taške
in this bag
vedľa
next to
vizitka
business card
vlastne
actually, in fact
vyberať
to choose
zadný
back
zaujímať
to interest
zistiť
to find out, ascertain
zmeniť
to change
známka
stamp
zobrať
to take (future)
úplne
entirely, completely
casnicka
waitress
článok
article
čo nového?
what's new?
čudovať sa
to be amazed
ľutovať
to be sorry