Level 17 Level 19
Level 18

Numbers


53 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
één
one
twee
two
drie
three
vier
four
vijf
five
zes
six
zeven
seven
acht
eight
negen
nine
tien
ten
elf
eleven
twaalf
twelve
dertien
thirteen
veertien
fourteen
vijftien
fifteen
zestien
sixteen
zeventien
seventeen
achttien
eighteen
negentien
nineteen
twintig
twenty
eenentwintig
twenty-one
tweeëntwintig
twenty-two
zesentwintig
twenty-six
zevenentwintig
twenty-seven
dertig
thirty
veertig
forty
vijftig
fifty
zestig
sixty
zeventig
seventy
tachtig
eighty
negentig
ninety
honderd
hundred
duizend
thousand
miljoen
million
eerst
first
derde
third
vierde
fourth
laatst
last
meer
more
dan
then
minder
less
zoveel
so much
te
too
het nummer
number
de hoeveelheid
amount
de som
sum
gemiddeld
average
totaal
total (adj)
de meerderheid
majority
de meter
meter
de helft
half
het gemiddelde
average
het totaal
total (noun)